Bygning - Property

Private personer er nært knyttet til deres hjem, uanset om de bor til leje eller ejer sin egen bolig.

På samme måde er virksomheder dybt afhængige af, at produktions,- og kontorbygninger er tilgængelige og funktionsdygtige.

Derfor kommer en skade på bygninger aldrig belejligt. Det gælder uanset om skaden er lille, eller om det er en større skade, som gør at man er nødt til at fraflytte sin bolig, eller om virksomheden ikke kan drives fra bygningerne. Enhver skadebegivenhed hos en kunde er en forstyrrelse i deres liv som kommer uventet. Derfor er tid en afgørende faktor når man håndterer en skade og kunden skal serviceres så nemt, enkelt og hurtig som muligt.

Det samme ved Forsikringsselskaber, boligselskaber og ejendomsselskaber som er bevidste om, at det er afgørende at sætte hurtigt ind efter en skade. Sedgwick Leif Hansen A/S har siden starten været fokuseret på at hjælpe med at gøre den størst mulige indsats for at bringe bygningerne tilbage til den tilstand de var i før skaden. Efter vores erfaring bliver omkostningen til udbedringen større jo længere tid der går.

Det er uanset om det skyldes skader som følge af skybrud, storm eller stormflod, brand, tyveri, vand eller andet.

Og det er uanset om det er en skade, der er anmeldt under en af følgende forsikringer:

  • bygningsforsikring
  • husforsikring
  • entrepriseforsikring
  • ansvar
  • ejerskifte 
  • byggeskade
  • skybrud / storm / stormflod / oversvømmelse


Sedgwick Leif Hansen er forsikringsselskabernes foretrukne partner i håndtering og taksering af bygningsskader. Vi har årti efter årti bevist vores værd for vores kunder. Vores erfaring gør at vi har oprettet et beredskab, så vi kan servicere vores kunder når skybrud, storm eller stormflod rammer Danmark, da vi kan skalere væsentligt op i størrelse. Og vi har med vores kritiske masse alle kompetencer in-house og kan dermed levere en one-stop-shop løsning for kunder som ønsker, at udlicitere - helt eller delvist - deres skadeadministation og taksering i kortere eller længere perioder.

Du kan læse meget mere om taksering / loss adjusting og storskader / MCL på Sedgwicks internationale website, som der linkes til HER