Property

Taksering og risikovurdering inden for alle property forsikringsprodukter og alle kundesegmenter.


Privatskader 

Private personer er nært knyttet til deres hjem, uanset om de bor til leje eller ejer sin egen bolig. Derfor kommer skader på bygninger aldrig belejligt.​

Det gælder uanset om skaden er lille, eller om det er en større skade, som gør at man er nødt til at fraflytte sin bolig.

 

 

Derfor er tid en afgørende faktor når man håndterer en skade og kunden skal serviceres så nemt, enkelt og hurtig som muligt.

 

Vi tilbyder hjælp til:

 • Villaforsikringsskader​.
 • Fritidshusforsikringsskader​.
 • Indboskader​.
 • Beredskab på stormflodsskader, skybrudsskader og stormskader.

 

 


Erhvervs- og landbrugsskader 

Virksomheder er dybt afhængige af, at produktions- og kontorbygninger er tilgængelige og funktionsdygtige.​

​Virksomheden kan ikke drives fra beskadigede bygninger eller lokaler, og enhver skadebegivenhed 

 

 

hos en erhvervskunde, er en uventet forstyrrelse i deres virksomhedsdrift.​

​Derfor er kendskab til virksomhedernes mulighed for at komme hurtig på fode igen og minimere et driftstab af afgørende betydning, når skaden er sket.  

 

Vi tilbyder:

 • Erhvervsbygningsskader​.
 • Landbrug- og landboskader​.
 • Løsøre​.
 • Driftstab​.
 • Entrepriseskader​.
 • Ansvarsskader​.
 • Beredskab på stormflodsskader, skybrudskader og stormskader.

 


Taksering 

Vi har igennem en lang årrække specialiseret os i taksering af bygningsskader, hvor vores fornemste opgave er besigtigelse af skaden, taksering og omfangsbestemmelse af skaden, aftale udbedrings-forløb samt udarbejdelse og kalkulering af den økonomiske opgørelse. 

 

Vores taksatorer har alle byggeteknisk erfaring og baggrund, og er endvidere  forsikringsuddannet på Forsikringsakademiet. ​

​Vi har i alt 45 taksatorer specialiseret indenfor bygning og løsøre fordelt geografisk over hele landet.  

 


Vi tilbyder:

 • Marktaksering​.
 • Kontortaksering​.
 • Videobesigtigelse.

 

 


Skadebehandling 

Vores skadebehandlerteam består af højt kvalificerede og fagligt dygtige medarbejdere med forsikrings- og juridisk uddannelse som baggrund. Vores medarbejdere har alle en lang erfaring inden for skadebehandling og kundeservice – både fra Danmark og internationalt.

 

 

Vi er kendt og anerkendt for vores medarbejderes høje engagement og trivsel, hvilket skinner igennem på kundeoplevelserne.

Glade medarbejdere giver glade kunder.

 

Vi tilbyder:

 • Skadebehandling af bygningsskader og løsøreskader​.
 • Administration af skader under selvrisiko​.
 • Telefonbetjening – det kan være som en fast del af skadebehandlingen eller som overløb i eventuelle peak perioder.

 

 


Ejerskifte 

Ejerskifteskader har ofte en kompleksitet der kræver specialistviden og stor erfaring hos både skade-behandlere og taksatorer - særligt for at kunne matche forsikringskundernes forventninger og gøre produktet forståeligt. ​

​Vi har stor og mange års erfaring med behandling af ejerskifteskader – både skadebehandling og taksering.

 

 

Vores kompetencer er både juridiske, forsikringsfaglige og dyb byggeteknisk faglighed.​

​Vi behandler både delprocesser og skader fra A-Z, ligesom vi kan tilbyde at behandle skader i eget eller eksternt skadesystem. ​

 

Vi tilbyder:

 • Skadebehandling​.
 • Taksering​.
 • Kontor-/videobesigtigelse.

 

 


Risikobesigtigelser 

Lønsomhed og kendskab til indtegnede risici er afgørende for et forsikringsselskab, hvorfor en risikobesigtigelse i forbindelse med policeindtegning eller forlængelse af en police er vigtig. 

 

 

Vi har stor erfaring med risikobesigtigelser på både parcelhuse, landbrug- og landbo ejendomme, samt erhvervs- og industriejendomme. 

 

Vi tilbyder:

 • Risikobesigtigelse​.
 • Kontorbesigtigelse ud fra tilstands- rapporter, BBR-meddelelser og evt. videorisikovurdering​.
 • Detaljeret rapportering til både kunde og forsikringsselskab der matcher krav og behov. 

 


Byggeskadeeftersyn 

Den obligatoriske byggeskadeforsikring sikrer husejeren hjælp ved fejl og mangler i forbindelse med nybyggeri.​

​Her har vi stor erfaring med effektiv og detaljeret rapportering af 1 og 5 års eftersyn jf. gældende regler. 

 

 

Med baggrund i lovgivningen og gældende bygnings-reglement gennemgår vi, som uvildig bygge- sagkyndig og fagmand, bygningen for fejl og mangler. ​

 

Vi tilbyder:

 • 1 og 5 års eftersyn​.
 • Skadebehandling og taksering af byggeskader​.
 • Gennemgang af eftersynsrapport for dækningsberettigede skade.

 

 


Afleveringsforretning 

Under et byggeri og ved færdiggørelsen  af byggeriet bistår vi som uvildig partner med gennemgange og rapportering af fejl og mangler. ​

Vores mange årige erfaringer med byggetekniske op-gaver og rødder i ingeniørbranchen gør os i stand til at yde faglig og byggeteknisk bistand med udgangs-

 

 

punkt i lovgivning og gældende bygningsreglement. 

I udførelsesfasen laver vi bygherretilsyn og ved afslutning af byggeriet/projektet laver vi mangel-gennemgang. Når byggeriet afsluttes laver vi afleveringsforretning. 

 

Vi tilbyder:

 • Grundig byggeteknisk gennemgang af ejendomme.
 • Vurdering af fejl og mangler samt manglende finish​.
 • Beskrivelse af ting, som skal udbedres i en udførlig mangelliste.

 

 


OnSight - videobesigtigelser 

Vi har fokus på den teknologiske udvikling og de muligheder det giver os for at skaber yderligere kundeværdi og gode kundeoplevelser. ​

Vi implementerer løbende nye muligheder og værktøjer i vores produkter og services.

 

 

Kundeoplevelserne ved brugen af videobesigtigelser er meget positive, og den hurtige afklaring af skaderne er til stor glæde for den enkelte kunde.​

 

Vi tilbyder:

 • Vi kan tilbyde, at videobesigtige både skader og risikovurderinger.
 • Videobesigtigelser gør det muligt at begrænse tidsforbruget, forkorte gennemløbstiden, mindske kørselsudgifter og højne kvaliteten ved kontortaksering.​
 • Video- og billedmateriale indgår altid som dokumentation i sagerne. ​

 


Droner 

Droner er et af de nyere redskaber, som vi har taget i brug indenfor taksering af skader. Det muliggør, at vi 

 

 

hurtigt og nemt kan besigtige skader i alle højder og ofte hvor tilgængeligheden er besværlig.

 

Vi tilbyder:

 • Besigtigelse og risikovurderinger med droner der, hvor det giver værdi.​
 • Hurtig besigtigelse af skader i alle højder og hvor tilgængeligheden er besværlig.
 • Hurtigtoverblik over skaden og dens omfang.

 

 


Oriel - Håndværkernetværk 

Oriel har indgået langsigtede aftaler med et nøje udvalgt netværk af dygtige ​håndværksvirksomheder i Danmark, ​for at sikre at forsikringsskader kan udbedres hurtigt, effektivt, i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. ​

​Prisfastsættelsen afgøres primært gennem konkurrenceudsættelse ​mellem Oriel-håndværkere og evt. forsikringsselskabets og kundens håndværkere. Det billigste tilbud vinder opgaven.​

 

 

Alle opgaver bliver løbende vurderet i forhold til en række kvalitetsparametre, for at kunne følge håndværkernes evne til at levere til det aftalte  kvalitetsniveau. 

I Oriel arbejder vi løbende med udviklingen af bæredygtige løsninger og en bæredygtig skadesudbedring.

 

Vi tilbyder følgende opgaver i netværket:

 • Tømrerservice.
 • Kloakservice​.
 • Vvs-service.
 • El-service.
 • Murerservice.
 • Malerservice.
 • Skadeservice.
 • Stillads.

 


Bæredygtighed & CSR 

Vores ambition er at integrere bæredygtighed fuldt ud i vores forretning​ - og vi er godt på vej. 

​CSR betyder for os en kobling af forretning og bæredygtighed. Vi er her for at hjælpe og skabe værdi hos vores samarbejdspartnere. Værdiskabelsen er grundlaget for vores daglige arbejde og vores tilgang til bæredygtighed. ​

 

 

Vores mål:​

Gennem vores produkter og rådgivning vil vi hjælpe forsikringskunder i den grønne omstilling, og samtidig bidrage til et mere miljømæssigt og bæredygtigt samfund. Som underleverandør til forsikringssel-skaberne vil vi bidrage positivt til deres ”grønne regnskaber”, og være en stærk samarbejdspartner i deres CSR-strategi. 

 

Vi forventer, at vi i løbet af 2021 har en samlet strategi og handlingsplan klar på:

 • Bæredygtig udbedring af skader​.
 • En bæredygtig virksomhedsprofil​.
 • Et bæredygtigt håndværkernetværk​.

 Interesseret?