MCL - Major and Complex Loss


Energiproduktion og stærkstrøm 

Vi har kompetencer inden for alle områder af energi-
produktion – både produktion som det foregår på traditionelle centrale og decentrale kraftvarmeværker og indenfor nyere teknologier som biobrændsel og biogasanlæg.

 

Særligt vil vi fremhæve vores kompetencer inden for stærkstrøm, hvor vi tillige besidder kompetencer i relation til transformerstationer og hele lednings- nettet der leverer strøm til forbrugerne.


Vi er ”preferred loss adjuster” for flere energiselskaber og producenter internationalt.

Vi tilbyder:

 • Årsagsafklaring og tekniske undersøgelser.
 • Komplekse erstatningsopgørelser ud fra differentieret vilkår og betingelsessæt.
 • Præcise reserveringer og hensættelser.
 • Detaljerede tekniske rapporter der beskriver både årsag og udbedringsmetode.
 • Storskaderapportering efter behov.

 


Maskinskader 

Skader på maskiner – herunder også kraner og stål-konstruktioner - kræver ofte særlig teknisk indsigt.

Nogle maskiner er mere komplicerede end andre, men vi har viden om de fleste maskintyper og kan hurtigt hjælpe med at fastslå omfanget af skaden og i hvilket omfang reparation er mulig eller om

 

maskinen er totalskadet og skal skrottes. Vi samarbej-
der med alle forsikringsselskaber og opgør skader objektivt i henhold til selskabernes betingelser.​

​Det er vores mål at sikre erstatningsopgørelser, hvor virksomheden hverken bliver over- eller under-kompenseret. 


Vi er fokuserede på, at hver enkelt skade bliver undersøgt og korrekt dokumenteret for at sikre korrekt reservering og hurtigst mulige skadebehandling.​Vi tilbyder:

 • Årsagsanalyse og tekniske undersøgelser til fastlæggelse af årsagssammenhænge.
 • Kompetencer og erfaring inden for stort set alle industrier - både let og tung industri.​
 • Tilpassede erstatningsopgørelser ud fra differentierede vilkår og betingelsessæt.  ​
 • Præcise reserveringer, ligesom vi kan komme med kvalificerede vurderinger af udbedringsmetoder. ​
 • Via partnere kan vi forestå teknisk rengøring som alternativ til udskiftning​.
 • Storskaderapportering efter behov​.

 


Vedvarende energi 

Sedgwick Danmarks MCL team håndterer alle typer af tekniske skader inden for vedvarende energi globalt.

Vi samarbejder med nogle af verdens førende producenter og energiselskaber og vores ingeniører har derfor hele verden som deres arbejdsplads.

 

 

Hvad enten det kommer til kortslutningsskader, vindmølleskader eller lignende har vi ekspertisen til at bistå vores kunder.

Mere end 30 års erfaring indenfor området giver den know-how der er nødvendig for hurtig omfangs-bestemmelse, årsagsafklaring og udbedring af skaden.

 

Vi tilbyder:

 • Teknisk due dilligence​.
 • Årsagsanalyse og tekniske undersøgelser til fastlæggelse af årsagssammenhænge.
 • Fast samarbejdspartner som del af virksomhedens risikostyring og produktudvikling. 
 • Adgang til globalt netværk af specialister.​
 • Lokal loss adjustment styret fra Danmark.

 
Komplekse løsøre- og driftstabsskader​ 

Vores løsørespecialister kan assistere vores kunder med selv komplicerede opgørelser. Opgørelse af løsøre kræver i mange tilfælde indgående kendskab til både løsøret og forsikringsbetingelserne, for at det bliver opgjort korrekt.

Vi assisterer naturligvis i skadesager, hvor løsøre er skadet, men tilbyder også opgørelse af løsøre i forbindelse med virksomhedsopkøb, konkurser mv., 

 

 

hvor indgåendekendskab til eksempelvis værdien af produktionsudstyr er kritisk. ​

​Ved skader der involverer driftstab tilbyder vi finansielle analyser til vores kunder for at sikre, at driftstab er korrekt opgjort - i samarbejde med uafhængige anerkendte revisorer. Vi analyserer de forskellige dele af forsikringskravet og finder dokumentationen for tabets fulde omfang. ​

 

Vi tilbyder:

 • Løsøreopgørelser i forbindelse med skader, ved virksomhedsopkøb og konkurser.​
 • Associerede partnere fra revisionsbranchen bistår os og kunden direkte med henblik på opgørelse af driftstab. ​
 • Komplekse erstatningsopgørelser inkl. driftstab samt vurdering af indsatser i timerne/dagene efter en skade​.
 • Præcise vurderinger af geninvesteringer i ødelagt løsøre​.
 • Storskaderapportering efter behov.

 


Ansvarsskader 

Erhvervs- og Produktansvarsskader er skadetyper som ofte har en kompleksitet der kræver specialistviden.

I mange tilfælde er det nødvendigt at få fastlagt, hvad den nøjagtige årsag til skaden har været, for at få fastslået om der er dækning på policen, og i hvilken grad.

Vi har erfaring med en bred vifte af forskellige ansvars-skader lige fra årsagsafklaring i forbindelse med 

 

 

brand til fastlæggelse af omfang i forbindelse med tilbagekaldelse af produkter. 

Vi besidder lang og bred erfaring og tilbyder vores ekspertise inden for følgende områder:

 • GL/PL​
 • Professional Indemnity (PI)​
 • Single Project PI

 

Vi tilbyder:

 • Årsagsafklaring (analyse af årsagssammenhænge).
 • Kompetencer og erfaring indenfor stort set alle industrier​.
 • Detaljerede tekniske rapporter der tjener som grundlag for en juridisk vurdering​.
 • Klar og tydelig kommunikation – vi forklarer det teknisk komplicerede, så det er forståeligt for alle.
Årsagsanalyser 

Fastlæggelse af årsag er udgangspunktet for en lang række skader. Dels for at få fastslået om der er dækning på forsikringen, dels for at få fastslået hvor ansvaret ligger og hvor kravet skal rettes. 

Ligeledes kan det være væsentligt at få fastlagt om der er handlet i strid med regler og retningslinjer.

 

 

Flere virksomheder bruger ikke alene vores kompe-
tencer i forbindelse med forsikringen, men har os tilknyttet som rådgiver med henblik på senere risikoreducering og skadeforebyggelse.​

Det er ud fra devisen; ”hvis du ved hvad der er gået galt, kan du bedre forebygge at det går galt igen”.​

 

Vi tilbyder:

 • Årsagsafklaring og tekniske undersøgelser​.
 • Forslag til skadeforebyggende tiltag pga. af undersøgelserne​.
 • Input til vurdering af skyldgraden​.
 • Detaljerede tekniske rapporter der beskriver både årsag og udbedringsmetode.

 

Interesseret?