Nye anmeldelsesregler på arbejdsulykke – Få overblikket

1. juli træder de nye anmeldelsesregler på arbejdsulykke i kraft. Arbejdstilsynets nye regler har nogle centrale ændringer, som det er vigtigt at kende til. Anmeldereglerne ensrettes for Arbejdsskadesikringsloven og Arbejdsmiljøloven. Anne Bødtker, Skadebehandler hos Sedgwick Leif Hansen giver her overblikket over de vigtigste punkter.


For at få overblikket over de nye regler, er det ifølge Anne lettest at sammenligne dem med de gamle regler:

Dette skal du være opmærksom på 

”Der kan sagtens være tilfælde, hvor en sag bør anmeldes som en arbejdsulykke på trods af, at der ikke har været fravær i forbindelse med hændelsen. En forstuvet hånd medfører eksempelvis ikke nødvendigvis fravær, men er alligevel at betragte som en skade, der bør anmeldes” Forklarer Anne og fortsætter:

”Vurderingen af om en ulykke kan begrunde krav på ydelser efter loven er meget vanskelig at foretage allerede på det tidspunkt, hvor der skal tages stilling til en anmeldelse af sagen. Derfor mener vi fortsat, at det, der er afgørende for om en sag skal anmeldes, må være, om der formodes at være sammenhæng mellem ulykken og skadelidtes arbejde”.

Således er det ikke fravær eller evt. krav på ydelser, som bør være afgørende for, om der skal ske anmeldelse.

Læs mere

På retsinformation.dk kan du læse mere under 'Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring'.