Service ydelser

Sedgwick Leif Hansen A/S leverer service ydelser til

 • Forsikringsselskaber
 • Captives
 • Selvforsikrende Offentlige Myndigheder og Virksomheder.

Ydelserne består i

 • Taksering af property og ansvarsskader
 • Skadebehandling af property, ansvar, arbejdsskade, ulykke, cyber, auto, PPI mm.
 • Risikovurderinger og prospekt-gennemgange af private ejendomme og virksomheder
 • 1- og 5-årsgennemgange under byggeskadeforsikringer

Medarbejderne er engagerede, erfarne og højt uddannede

 • Ingeniører
 • Bygningskonstruktører
 • Arkitekter
 • Jurister
 • Forsikringsuddannede fra Akademiet

Medarbejderne bliver hos os i mange år, hvilket sikrer kontinuitet og at erfaringer fra tidligere skader og vejrligs-situationer kan bringes i spil.